eFlexFuel App

Appen eFlexFuel är en kostnadsfri för eFlexFuel E85 konverteringssats.

Med appen är det möjligt att avläsa olika data från eFlexFuel.
Applikationen behövs inte för att kunna använda eFlexFuel.

Kompatibilitet

Android (min. 6.0)
iOS (min. 7.0)

Funktioner

Driftcykel för injektor
Injektorens arbetscykeldiagram
Injektoraktivitet
Etanolhalt
Bränsletemperatur
Felkodskontroll

Ladda ner

PCB4.3+: App Store
PCB4.3+: Google Play
PCB4.2 och äldre: Google Play

Kontrollenhetens version hittas på namnskylten.